Language Export Centre
Language Export Centre
gwasanaethau recriwtio amlieithog, cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar lafar
gwasanaethau recriwtio amlieithog, cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar lafar
View our site in
View our site in
English
Francais
Deutsch
Espanol
Cymraeg
hafan amdanom ni recriwtio cyfieithu cyswllt
 
Association of Tranlation Companies
 
Investor in People
 
 
 
   
   
   

Mae iaith yn SIARAD - felly peidiwch â gadael i'ch diffyg sgiliau iaith effeithio ar ddatblygiad a thwf eich busnes.

Gyda'r angen cynyddol i droi at farchnadoedd byd-eang, mae mwy a mwy o sefydliadau yn dod yn ymwybodol o ba mor bwysig yw cyfathrebu'n effeithiol yn rhyngwladol; heb sgiliau iaith yn fewnol, mae gwasanaethau cyfieithu dibynadwy yn ffactor pwysig er mwyn cyflawni'r nodau hyn.

Amdanom ni

Sefydlwyd Canolfan Language Export (LX) ym 1987 fel un canolfan o blith rhwydwaith o ganolfannau a sefydlwyd ledled y DU i wella perfformiad diwydiannau lleol ym maes allforio drwy gynnig gwasanaethau sy'n gysylltiedig â iaith. Roedd Canolfan LX yn uned a ariannai ei hun o fewn Prifysgol Cymru Abertawe, i ddechrau, cyn cael ei sefydlu yn gwmni cyfyngedig ym mis Ebrill 2001.

Mae gennym 2 brif faes gweithgaredd:

Cyfieithu Ysgrifenedig a Chyfieithu ar Lafar
Recriwtio Amlieithog